NORMATİV-HÜQUQİ AKTLAR

 
       
     
    "Elektron vergi hesab-fakturalarının tətbiqi, uçotu və istifadə  Qaydaları" (Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 28 sentyabr tarixli 156 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir)