Hörmətli sahibkarlar!  
     
 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 10 aprel 2009-cu il tarixli  İ-37 nömrəli Əmri ilə Baş Dövlət Xəzinədarlığı ləğv edilmiş və 10 aprel 2009-cu il tarixli  İ-38 nömrəli Əmri ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi yaradılmışdır. Vahid ƏDV Depoziti Hesabınının rekvizitləri aşagıdakı kimidir:

 
     
    Adı Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi (ƏDV)  
    Kodu   210027  
    VÖEN   1401555071  
    Müxbir hesab   AZ07NABZ01360100000000004944  
    SWIFT BİK   CTREAZ24  
    Hesab №   AZ48CTRE00000000000000014001  
           
    Ödəniş tapşırığı nümunəsini buradan yükləyə bilərsiniz. (ZIP / 9 KB )  
     
    Büdcə təşkilatlarının ödəniş tapşırığı nümunəsini buradan yükləyə bilərsiniz. (ZIP / 10 KB )