Resim açıklaması

FİZİKİ ŞƏXS OLAN İSTEHLAKÇILAR TƏRƏFİNDƏN BİNA TİKİNTİSİ FƏALİYYƏTİ İLƏ MƏŞĞUL
OLAN ŞƏXSLƏRDƏN ALINMIŞ YAŞAYIŞ VƏ QEYRİ-YAŞAYIŞ SAHƏLƏRİNƏ GÖRƏ ÖDƏNİLMİŞ
ƏDV-NİN QAYTARILMASI ÜÇÜN ELEKTRON QAİMƏ-FAKTURANIN YOXLANILMASI

Qaimə seriya və nömrəsi
Alıcı FİN-i
Satıcı VÖEN-i
Mənzilin adresi
Bina nömrəsi
Mənzil nömrəsi
Qaimə üzrə məbləğ
ƏDV dəyəri
Qaytarılacaq ƏDV
Statusu