İSTİFADƏÇİ TƏLİMATLARI

 
Elektron bəyannamələrin tərtib edilməsi üçün Bəyannamə Tərtibatı Proqramından (BTP) və İnternet Vergi İdarəsinin “e-Bəyannamə” bölməsindən istifadə etmək olar. Bundan əlavə, BTP-nin işləməsi üçün “Java Runtime Environment (JRE)”  proqram təminatının kompüterə qurulması vacibdir.  Bunlar barədə daha ətraflı məlumatları aşağıdakı təlimatlardan əldə edə bilərsiniz