İSTİFADƏÇİ TƏLİMATLARI

 
       
   
Proqramın istifadəçi təlimatı ilə İnternet Vergi İdarəsinin Yardım bölməsində tanış ola bilərsiniz.
 
     
    Elektron qaimə-fakturanı doldurarkən istifadə olunan malların, iş və xidmətlərin kodları   
     
    Elektron qaimə-fakturaların tərtibi üçün nəzərdə tutulan mal (iş və xidmətin) kodlarını buradan əldə edə bilərsiniz.  
     
   

Elektron Qaimə-Faktura fayllarının  formatı və nümunələr (Yenilənmə Tarixi: 21.01.2020)

Elektron qaimə-fakturasının tərtibatını özlərinin daxili informasiya sistemləri vasitəsilə avtomatik həyata keçirmək istəyində olan vergi ödəyiciləri  Qaimə fayllarının  xml-formatı ilə buradan tanış ola bilərlər.
XML fayl hazırlanarkən xüsusi simvollar (&, ", ', <, >) uyğun qarşılığı (&amp;, &quot;, &apos;, &lt;, &gt;) ilə əvəz edilməlidir.
XML faylının doğrulunun yoxlanılması məqsədilə XSD yoxlamasıdan keçirilir. Bu zaman XML hazırlanan iş yerindən http://www.w3.org/2001/XMLSchema, http://xerces.apache.org, http://www.w3.org/2005/xpath-functions keçidlərinə giriş icazəsi olmalıdır.