NORMATİV-HÜQUQİ AKTLAR

 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə elektron sənəd mübadiləsi üçün tələb olunan Ərizə və Müqavilə formaları (Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirinin 10 dekabr 2009-cu il tarixli Əmri ilə təsdiq edilmişdir).
 

 

ELEKTRON BƏYANNAMƏ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN MÜRACİƏT ƏRİZƏSİNİN FORMASI

Bəyannamələrini(Hesabatlarını) elektron formada göndərmək istəyən vergi ödəyiciləri bu Ərizə formasıni dolduraraq qeydiyyatda olduqları Vergi orqanına müraciət etməlidirlər.


 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VERGİLƏR NAZİRLİYİ VƏ VERGİ ÖDƏYİCİSİ ARASINDA ELEKTRON SƏNƏD MÜBADİLƏSİ HAQQINDA MÜQAVİLƏ FORMASI

Bəyannamələrini(Hesabatlarını) elektron formada göndərmək üçün Ərizə ilə müraciət etmiş vergi ödəyiciləri müvafiq Vergi orqanı ilə müqavilə bağlamalıdırlar.

 
"Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası "
 

 

“Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası” Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27.07.2007-ci il tarixli 120 saylı Qərarı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 iyul 2007-ci il tarixli 120 saylı Qərarı ilə “Vergi hesabatının elektron sənəd formasında göndərilməsi Qaydası” təsdiq edilmişdir.