“BANKLARLA MƏLUMAT MÜBADİLƏSİ” PROQRAMI (YALNIZ BANK TƏŞKİLATLARI ÜÇÜN!)

 

Bu proqram Vergilər Nazirliyindən vergi ödəyicilərinin bank hesabları barədə banklara göndərilən sorğuların banklar tərəfindən cavablandırılması üçün hazırlanmışdır.

Proqramı və ona əlavələri buradan endirə bilərsiniz.

Reg.exe (“Banklarla məlumat mübadiləsi” proqramı) (Yenilənmə tarixi: 12.05.2015)

REG_Patch1.0.2.exe (Əlavə və Düzəlişlər) (Yenilənmə tarixi: 17.11.2017)

Bankların öz sistemindən aldıqları məlumatların xml formatında nümunə forması:

XML fayl (Yenilənmə tarixi: 17.11.2017)

Video təlimat:

Video_bank.mp4 (Yenilənmə tarixi: 12.05.2015)

Banklarla məlumat mübadiləsi barədə prezentasiya:

Prezentasiya_bank.pptx (Yenilənmə tarixi: 12.05.2015)