LAZIMLI PROQRAMLAR

 
       
   

Elektron  vergi hesab fakturasını “Oflayn rejimdə” - tərtib etmək üçün “Elektron Vergi Hesab-Fakturası Tərtibatı Proqramını”(eFP) kompüterinizə yükləməniz zəruridir. Bu proqramın işləyə bilməsi üçün JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT) proqram  paketinin  v1.6.022 versiyası kompüterinizdə quraşdırılmış olmalıdır.

 
     
    ELEKTRON VERGİ HESAB-FAKTURASI TƏRTİBATI PROQRAMI(eFP)
Vergi Hesab-Fakturasını elektron formada hazırlamaq üçün bu proqramın yenilənmiş ən son versiyasını buradan yükləyib qura bilərsiniz.
 
       
    eFP v1.0.0 (Tam versiya) (Yenilənmə Tarixi: 29.12.2009)  
       
    ELEKTRON VERGİ HESAB-FAKTURASI TƏRTİBATI PROQRAMINA (eFP) ƏLAVƏLƏR VƏ DÜZƏLİŞLƏR (Patch)
Əgər eFP proqramının son tam versiyası artiq kompüterinizə quraşdırlmışsa, onda ona edilmiş əlavələr və düzəlişləri buradan yükləyib quraşdirin.
 
     
    eFP_Patch2.0.5 (Əlavə və Düzəlişlər) (Yenilənmə Tarixi: 22.01.2018)
Qeyd: Proqramın işləyə bilməsi üçün JRE (JAVA RUNTIME ENVIRONMENT) proqram paketinin v1.6.022 versiyası kompüterinizdə quraşdırılmış olmalıdır!